Ο πλοίαρχος Νικόλαος Λαγκαδιανός είναι ο νέος Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας κυρίου Γιάννη Πλακιωτάκη.