Quantcast

Σύσσωμες οι Ενώσεις για την ανάκληση εφαρμογής της ΚΥΑ

Επιστολή απο κοινού αποστέλλουν στη Βουλή και στην Ευρωβουλή οι φορείς του Θαλάσσιου τουρισμού προκειμένου να επανεξεταστεί εφαρμογή της ΚΥΑ που αφορά στο γιώτινγκ, τις δραστηριότητες των επαγγελματικών σκαφών.

Προς τα Αξιότιμα
Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Έλληνες Βουλευτές
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ:
«ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»
ΑΔΑ: ΩΕΦΒ46ΜΠ3Ζ-Ξ0Ω / ΠΟΛ 1177/19-09-2018 / ΦΕΚ Β’ 4420/04-10-2018
και διευκρινήσεις εφαρμογής: ΠΟΛ 1187 /ΦΕΚ 4798/Β’/26-10-2018

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Στις δραστηριότητες του Ελληνικού τουρισμού εντάσσονται και τα Ελληνικά επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, δραστηριότητα που αναδεικνύει την Ελληνική πολυνησία, τους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρωπογενείς πόρους, και τα παραγόμενα προϊόντα των Ελληνικών νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, συνεισφέρει και υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και στις απομακρυσμένες νησιώτικες περιοχές της Ελλάδος, και κυρίως, συνεισφέρει (κατά σχετικές μελέτες - βλέπε συνημμένο) άνω των ΔΥΟ Δισεκατομμυρίων Ευρώ και των 25.000 θέσεων εργασίας στην Ελληνική οικονομία.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Οι Φορείς του Θαλάσσιου Τουρισμού που καλύπτουν τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του κλάδου των Ελληνικών επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, απευθύνονται σε σας γιατί ο κλάδος πλήττεται λειτουργικά, οικονομικά, επιχειρηματικά, ανταγωνιστικά, και βρίσκεται στα πρόθυρα απόγνωσης, αφενός λόγω πιθανής ανεπαρκούς αντίληψης ή γνώσης των ιδιαιτεροτήτων του, και αφετέρου λόγω έλλειψης ουσιαστικής διαβούλευσης των «θεσμοθετούντων» με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών και των στον κλάδο δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, που είναι κυρίως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Προσφάτως η Κυρία Υφυπουργός Οικονομικών και ο Κύριος Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπογράψανε την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ με την οποία εφαρμόζονται νέες προϋποθέσεις και όροι επιβολής ΦΠΑ επί των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών.
Ήδη οι φορείς του Κλάδου του Θαλάσσιου Τουρισμού έχουν διαμαρτυρηθεί προς τα αρμόδια υπουργεία, πρώτον γιατί δεν προηγήθηκε καμμίαδιαβούλευση επί των αποφάσεων, δεύτερον γιατί επί της ουσίας, οι αποφάσεις αυτές δημιουργούν σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις για τον κλάδο αλλά κυρίως για τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις στις νησιώτικες και παράκτιες περιοχές της χώρας, και κατ’ επέκταση για την γενικότερη Ελληνική οικονομία, και τρίτον γιατί ήδη έχουμε χάσει το momentum των ναυλώσεων του 2019 που πήγαινε καλά, γιατί δημιουργήσαμε «κακή εικόνα», γιατί οι δυνητικοί πελάτες δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το αυξημένο κόστος, ενώ διαπιστώνουμε ότι τα ξένα μεσιτικά γραφεία ναυλο-μεσιτών στέλνουν τους πελάτες τους σε άλλους προορισμούς και διότι λαμβάνουμε μηνύματα ακυρώσεων.
Σας ζητούμε να συνηγορήσετε υπέρ του αιτήματος των φορέων του κλάδου, για την άμεση ανάκληση της ΚΥΑ, ή τουλάχιστον την αναστολή της μέχρι τέλους του 2019, προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, υπό καθεστώς λογικής και δίκαιας αντιμετώπισης πολλών εκατοντάδων μικρών κατά κανόνα επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι ιδιαιτερότητες του Ελληνικού νησιωτικού, πολυνησιακού και μοναδικού στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην Μεσόγειο, αρχιπελάγους, και η έκταση της Ελληνικής ακτογραμμής, δικαιολογούν ειδικές ρυθμίσεις και φορολογική και οικονομική αντιμετώπιση.
Είναι επίσης προφανές ότι οι συνθήκες επιχειρηματικής λειτουργίας στις περιοχές αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται και εξετάζονται με διαφορετικότητα, γεγονός που ισχύει και στην προκείμενη περίπτωση, όπου μεταξύ άλλων, η ανωτέρω ΚΥΑ φαίνεται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ως να αγνοεί την γειτνίαση των Ελληνικών νησιών, την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή ακτογραμμή και το πλήθος των βραχονησίδων, που δεν επιτρέπουν να μπορεί να εφαρμοστεί η, προτεινόμενη στην ΚΥΑ, παρακολούθηση πλόων στην «ανοικτή θάλασσα» που για την Ελλάδα ουσιαστικά δεν υφίσταται (απομάκρυνση σκαφών για περισσότερα από τα οριζόμενα 6 ναυτικά μίλια από οποιαδήποτε ακτή ή βραχονησίδα σπανίζει).
Αλλά σημαντικότερο ακόμα είναι το γεγονός ότι οι περιλαμβανόμενες στην ΚΥΑ νέες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις, θα έχουν αρνητικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα στο σύνολο της νησιωτικής και παράκτιας επικράτειας, γιατί θα μειώσουν την επιχειρηματική και λειτουργική δραστηριότητα και, τελικώς, και την – υποθέτουμε επιθυμούμενη με την ΚΥΑ – απόδοση και αύξηση των εσόδων του κράτους, διότι είναι αναπόφευκτο ότι πολλά σκάφη θα φύγουν από τα Ελληνικά νηολόγια προς ξένες σημαίες που έχουν μηδενικές ή πολύ χαμηλότερες χρεώσεις.
Σας επισυνάπτουμε ΣΗΜΕΙΩΜΑ επί των δραστηριοτήτων του κλάδου, της συνεισφοράς του στην Ελληνική οικονομία, στην απασχόληση και στην υποστήριξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, με αναλυτική περιγραφή των αρνητικών επιπτώσεων που αναμένεται ότι θα επιφέρει η αναφερόμενη ΚΥΑ.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Δεν είναι δυνατόν, ιδιαίτερα υπό την παρούσα Ευρωπαϊκή κατάσταση και τις εκκρεμότητες με τις γείτονες χώρες, να μην λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη οι Ελληνικές επιχειρήσεις να λειτουργούν σε ένα καθεστώς και ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στον τουρισμό (χωρίς να παραγνωρίζουμε την επιτυχή αύξηση αφίξεων, αλλά όχι και αντίστοιχη αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης), και τις σοβαρότατες οικονομικές και φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις κατά τα άλλα υγιώς λειτουργούσες Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερα στον θαλάσσιο χώρο και σε δραστηριότητες όπως του Ελληνικούεπαγγελματικού τουριστικού σκάφους, χρειάζονται πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, του κλάδου (όμορες και γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, και οι ειδικότερα ανταγωνιστικές για το τουριστικό σκάφος Ιταλία και Γαλλία) και είναι υποστηρικτικές και δεν πλήττουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερα, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η γειτονική χώρα Τουρκία, που ειδικότερα δεν περιορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκεί έντονη ανταγωνιστική πολιτική, εις βάρος των Ελληνικών επιχειρήσεων και δή αυτών στα νησιά του Αιγαίου.Επισημαίνουμε ότι στο παρελθόν ασυλλόγιστες νομοθετικές ρυθμίσεις επιβαρύνσεων του κλάδου είχαν σαν αποτέλεσμα να βοηθήσουμε την Τουρκία να ανπτύξει την δραστηριότητα και να αποκτήσει αξιόμαχο στόλο επαγγελματικών σκαφών, που σήμερα κάνουν μέχρι και «αθέμιτο ανταγωνισμό».
Η παρούσα ΚΥΑ θα έχει ως αποτέλεσμα να βοηθήσουμε την Αλβανία που ήδη κτίζει μαρίνες στην νότια ακτή στην περιοχή των Αγίων Σαράντα, διαθέτει φθηνότερο τρανσιτ πετρέλαιο, και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής φορολόγησης, να μπεί και αυτή δυναμικά στην ανταγωνιστική αγορά.
Είναι δυστυχώς, αναμφισβήτητο, ότι λόγω των αρνητικών συνεπειών της ΚΥΑ, θα επέλθει μείωση των δραστηριοτήτων στα Ελληνικά νησιά και στις παράκτιες περιοχές, και θα μειωθεί η ενίσχυση ακόμη περισσότερο στις τοπικές κοινωνίες, που ήδη έχουν πληγεί με το «προσφυγικό», με την αύξηση του νησιωτικού ΦΠΑ, και άλλα προβλήματα.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Εσείς, και ειδικότερα όσοι προέρχεστε από νησιωτικές ή και παράκτιες περιφέρειες, αναγνωρίζετε, ακόμη περισσότερο, την σημασία της προσέγγισης τουριστικών σκαφών, μικρών και μεγάλων θαλαμηγών, και στην ενίσχυση που παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες.
Επισημαίνεται ότι η δραστηριότητα του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους, ενισχύει και στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και των μικρών και απομακρυσμένων νησιών, δεδομένου ότι οι ναυλωτές - επιβαίνοντες στα σκάφη (που κατά κανόνα είναι κυρίως αλλοδαποί), διαμένουν κάθε βράδυ στα λιμάνια και αγκυροβόλια, βγαίνουν και αγοράζουν από τις τοπικές επιχειρήσεις, δίνουν ζωή στα νησιά των άγονων γραμμών. Ακόμη σημαντικότερο, διαχέουν και προβάλουν διεθνώς το χαρακτηριστικό περιβάλλον της Ελληνικής θαλάσσιας γεωμορφολογίας, της νησιωτικής παράδοσης, της ιστορίας, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, αναδεικνύοντας την χώρα, ενώ η Ελληνική σημαία στα σκάφη, που σήμερα κυματίζει στα πελάγη αυτά, κινδυνεύει με την εφαρμογή της ΚΥΑ, να αντικατασταθεί με αλλοδαπές σημαίες.

Αιτούμεθα να δείτε με προσοχή τα προβλήματα και τις επιπτώσεις, και να στηρίξετε το αίτημά μας, προς τεράστιο όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Αναμένοντας την αμέριστη στήριξή σας,

Οι Φορείς του Θαλάσσιου Τουρισμού –
Ελληνικού Επαγγελματικού Τουριστικού Σκάφους

Τα πιο Δημοφιλη > Ειδησεις

Για 19η χρονιά η Αegean Regatta ξεκίνησε το ταξίδι…

Mε σύμμαχο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που έφταναν και τα 6 μποφώρ, τα σκάφη που...

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρεπορταζ

S/Y ONDECK Jeanneau Sun Odyssey 440

Πίσω από κάθε σκάφος υπάρχουν άνθρωποι. Κάθε φορά που ένα...

Ρεπορτάζ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκστρατεία «Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη» α…

Η Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών, την οποία συντόνισε στην Ελλάδα...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Style

Νέα καμπάνια Portofino από την IWC

Η IWC Schaffhausen συνεργάστηκε με τις νέες πρέσβειρες της μάρκας...

Style