Άντζελα Γκερέκου: Βασική ενέργεια η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Άντζελα Γκερέκου

Προτάσεις αντιμετώπισης της ύφεσης που πλήττει τον κλάδο του Σκάφους Αναψυχής  & Σκέψεις για μια δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας του Yachting.  

Ο κλάδος αυτός έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία καθώς κάθε ευρώ που ξοδεύεται έχει πολλαπλασιαστική αξία με αναφορά και στις τοπικές οικονομίες, γι’ αυτό είναι σημαντικό να μπορέσει να κρατηθεί μέσα σε αυτή τη δυσχερή συγκυρία του Covid-19.  Όμως έχει και πολύ σημαντικές προοπτικές ανάκαμψης λόγω και της ιδιομορφίας του, μιας και δεν αποτελεί μαζική δραστηριότητα αλλά η συνολική του λειτουργία αφορά μικρές ομάδες ανθρώπων ανά σκάφος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τήρησης αποστάσεων και αποφυγής συνωστισμού.

Τα συνολικά μέτρα που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις δίνουν στον κλάδο του yachting μία ευελιξία για αυτό εξάλλου είναι ο πρώτος κλάδος που ανοίγει στις 25 Μαΐου, ενώ με τη συνεργασία των επιχειρήσεων που αφορούν τις υπηρεσίες Σκαφών Αναψυχής θα υπάρξει μία ουσιαστική επανεκκίνηση.

Η Ελλάδα είναι ένας θαλάσσιος προορισμός που προσφέρει πολλαπλές επιλογές για το διεθνή επισκέπτη, και ιδίως μέσω των Σκαφών Αναψυχής οι τουρίστες μπορούν να προσεγγίσουν σημεία και ακτές που είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προσφέρουν παράλληλα μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Γι’ αυτό εξάλλου, η ύφεση αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί φέτος ώστε από το 2021 να υπάρξει μία ισχυρή ανάκαμψη. Όμως καθώς βρισκόμαστε στη μέση της χρονιάς οφείλουμε να παρακολουθούμε καθημερινά τα ζητήματα και τέλος του έτους να κάνουμε έναν πλήρη απολογισμό.

Η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων θα αναδείξει και τη δυναμική του Σκάφους Αναψυχής και σε συνδυασμό με τις δράσεις οικονομικής ενίσχυσης στον εσωτερικό τουρισμό, ιδίως του voucher διακοπών από τις εταιρείες προς τους εργαζομένους τους, δίνουν σημαντικά κίνητρα για την επιλογή διακοπών με σκάφος για τον Έλληνα πολίτη. Ακόμη, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τον καταδυτικό τουρισμό αποτελεί μία άμεση ενίσχυση της επανεκκίνησης του κλάδου του Σκάφους Αναψυχής μιας και αποτελεί θεματική μορφή τουρισμού σε άμεση συνάρτηση με το yachting.

Προτεινόμενες ενέργειες για την προετοιμασία την Επόμενη Ημέρα

Οι κοινωνίες συνολικά έχουν κληθεί να προσαρμοστούν για την αντιμετώπιση του Covid-19 και ταυτόχρονα η οικονομία βιώνει τις συνέπειες αυτής της κατάστασης, όπου ο τομέας του τουρισμού υφίσταται μία άμεση και πρωτόγνωρη επίδραση. Η επόμενη ημέρα έχει ως προτεραιότητα την υγεία και την προσαρμογή της οικονομίας, για αυτό οι ενέργειες που λαμβάνονται στην Ελλάδα έχουν ως στόχο την ασφάλεια των ανθρώπων και παράλληλα την ενσωμάτωση νέων διαδικασιών ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά η οικονομία.

Βασική ενέργεια για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε όλο το φάσμα της τουριστικής διαδικασίας από την είσοδο των ξένων επισκεπτών στη χώρα ως τη διαμονή και τις δραστηριότητες που επιλέγουν, ώστε και εμείς στην Ελλάδα καθώς και οι επισκέπτες μας να έχουν όχι απλώς μία αίσθηση ασφάλειας, αλλά την ουσιαστική εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων.

Ακόμη, η συνεννόηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως βλέπουμε ήδη από τις δράσεις της Κυβέρνησης, καλλιεργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και μίας σοβαρότητας για την Ελλάδα ώστε είτε σε διμερές επίπεδο με έκαστη χώρα είτε συνολικά, η Ελλάδα να μπορέσει όχι μόνον "να σώσει το καλοκαίρι" αλλά να δείξει ότι η ανθρώπινη ψυχαγωγία και ο τρόπος που επικοινωνούμε έχουν σημασία και προτεραιότητα στον τρόπο ζωής των σύγχρονων κοινωνιών.

Η λήψη οικονομικών μέτρων ενίσχυσης στον τουρισμό αφορά και το θαλάσσιο τουρισμό, γι’ αυτό ήδη έγιναν ενέργειες την περίοδο από το Μάρτιο ως και σήμερα και στα περαιτέρω μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, οι φοροελαφρύνσεις καθώς και τα κίνητρα και οι λύσεις χρηματοδότησης θα μπορέσουν να δώσουν την αναγκαία στήριξη σε μία αντικειμενικά κατάσταση απροσδόκητης ύφεσης.

Επίσης, η προβολή του θαλάσσιου συγκριτικού πλεονεκτήματος αποτελεί βασική προτεραιότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων προώθησης του ελληνικού τουρισμού, όπου μαζί με το αίσθημα ασφάλειας θα προάγεται και η ποιότητα και η ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δίνουμε δηλαδή μία εικόνα ασφάλειας και ποιότητας για τον ελληνικό τουρισμό απευθυνόμενοι και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, όπου σε συνδυασμό με τα μέτρα τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης προχωράμε σε συνολική ενίσχυση της τουριστικής διαδικασίας.

Μέτρα Οικονομικής τόνωσης

Βλέπουμε ότι στο συνολικό σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας τα μέτρα για τον τουρισμό είναι στην πρώτη γραμμή γι’ αυτό οι δράσεις οικονομικής ενίσχυσης έχουν μία συνολική αναφορά προς επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η τόνωση της ζήτησης σε συνδυασμό με τις δράσεις προβολής μπορούν να δώσουν την αναγκαία ώθηση ώστε και ο κλάδος του yachting να έχει μία σημαντική καταγραφή για το 2020, θέτοντας τις βάσεις για σημαντική ανάκαμψη το 2021.

Το σημαντικό για τον κλάδο είναι η δυνατότητα που μπορεί να έχει ο επισκέπτης καθώς και ο Έλληνας πολίτης να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών σε συγκριτικά επιλέξιμο κόστος έναντι των χερσαίων προτάσεων και της διαμονής σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα, και αυτό πλέον προσφέρεται μέσω της χρήσης των εταιρικών αφορολόγητων voucher ως 300 ευρώ, σε συνδυασμό με την προώθηση αυτού του είδους των υπηρεσιών στην συνολική εικόνα που θα προβάλλεται από τον ΕΟΤ.

Καθώς βέβαια η επανεκκίνηση προχωράει περαιτέρω μέτρα εξειδίκευσης θα εφαρμοσθούν για όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού γι’ αυτό εξάλλου δεν είναι τυχαία επιλογή ότι τώρα ψηφίζεται και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού. Η μορφή αυτή τουρισμού που είναι μία διαδικασία που εξαρτάται από τη χρήση σκάφους δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω παροχής υπηρεσιών και κίνητρα για τη δημιουργία τουριστικών προϊόντων σε άμεση σύνδεση με το σκάφος και το yachting.
Βλέπουμε δηλαδή ότι η οικονομική τόνωση δημιουργείται από μία σειρά έμμεσων κινήτρων και μέτρων, από τα οποία ο κλάδος του yachting μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη επανατοποθετώντας τη θέση του μέσα στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αναψυχής στην Ελλάδα.

Σε αυτή την προσπάθεια, οι ιδιοκτήτες και οι επιχειρήσεις σκαφών αναψυχής θα έχουν δίπλα τους το κράτος και με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, την παροχή οικονομικών κινήτρων και τη δημιουργία δυνατοτήτων συνολικά στη χώρα, ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα. Με μεθοδικότητα και συνεργασία θα καταφέρουμε σημαντικά αποτελέσματα σε μία δύσκολη διεθνή συγκυρία και αυτό είναι το μήνυμα που χρειαζόμαστε φέτος και τα επόμενα έτη.

Τα πιο Δημοφιλη > Ρεπορταζ

Νικόλας Μακρίδης: Η επόμενη ημέρα για τον Θαλάσσιο Τουρισμό…

Δυστυχώς, κανείς από εμάς δεν ήταν προετοιμασμένος για μια τόσο αρνητική εξέλιξη, έχοντας μια 2-ετια...

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ειδησεις

Mr Triantafillou and Mr Katsikadis

Η Μαρίνα Φλοίσβου «Πρεσβευτής Ασφάλειας»…

Η Μαρίνα Φλοίσβου, Εταιρικό Μέλος της HELMEPA από το 2008...

Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέτρα για την προστασία των θαλασσίων κη…

Σειρά μέτρων για την προστασία των απειλούμενων φυσητήρων από συγκρούσεις...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Style

SANGUEL, η αναζήτηση ενός ατέλειωτου καλ…

Μετουσίωση ενός ιδανικού που θέλει όλους τους ξεχωριστούς προορισμούς του...

Style